Den gode konsultation

  • Vær forberedt.
  • Prioritér det vigtigste.
  • Tag overtøjet af i venteværelset inden konsultation.
  • Inden børneundersøgelsen: Tag overtøj, støvler og sko af barnet ude i venteværelset.

Den gode opringning

  • Hav dit barns CPR-nummer klar inden opringning, hvis kontakten handler om dit barn.
  • Hav navne på medicinpræparater nedskrevet inden opringning, hvis du skal bestille medicin.