Lægerne

Læge Charlotte Hartmann Jensen (f. 1968)

Speciallæge i almen medicin.

Læge Lone Nielsen (f. 1958)

Speciallæge i almen medicin.

Læge Mette Pavlik (f. 1968)

Speciallæge i almen medicin.

Læge Christian Kjær Ravens (f. 1972)

Speciallæge i almen medicin.